Tervfajták és munkarészek

Felmérési rajz, geodézia
A tervező és megbízó közötti megállapodást követően készül a telek felmérési rajza. A terepadottságok és a terület bonyolultságának függvényében a felmérést készítheti a geodéta vagy akár maga a tervező is. Amennyiben a tervező készíti a felmérést, munkájában segítségére lehet a terület hivatalos helyszínrajza és az épületek, építmények alaprajzai. A tervező által készített felmérés a normál geodéziai felmérésektől abban különbözik, hogy tartalmazza a teleken lévő növények helyének feltüntetését és pontos megnevezését. Mivel földmérők általában a növények legjobb esetben a helyét tüntetik fel, ezért egy geodézia felmérést követően a tervezőnek minden esetben számba kell vennie a növényeket, hogy aztán be tudja építeni azokat a készülő tervbe.

Koncepcióterv, vázlatterv
A kertépítészeti koncepcióterv vagy más néven vázlatterv képezi a későbbi kiviteli tervek kiindulópontját. A terület felmérését követően készül el a megrendelő előzetesen elmondott igényei alapján. A tervező a terület bonyolultsága és egyéni ötletei alapján több rajzot készít, mely vázlatosan tartalmazza a leendő kert funkcionális elrendezését, burkolatait és más épített elemeit, továbbá növényzetét. A koncepcióterv segítséget nyújt a megbízónak abban, hogy átgondolja a jövőbeni kerthasználatát és újabbnál újabb ötletek mérlegelésére adjon nyíljon módja. A tervező és megbízó közötti többszöri egyeztetés végére így egy kiforrott koncepció tud létrejönni, ami biztos alapot szolgáltat a kiviteli tervek elkészítéshez.
A koncepcióterv nem alkalmas több kivitelezői árajánlat bekérésére, mivel a műszaki részleteket nem tartalmazza. Vannak azonban olyan esetek, amikor ez alapján történik a kivitelezés tervezői művezetés mellett.

Kiviteli terv
Miután a megrendelő a koncepciótervet véglegesnek tekinti elkezdődik a kiviteli terv készítése, mely a következő részeket tartalmazhatja:

Szöveges munkarészek:

 • Árazatlan költségkiírás/anyagkiírás
 • Növénylista
 • Műszaki leírás

Tervi munkarészek:

 • Kertépítészeti terv
 • Tereprendezési terv
 • Kitűzési terv
 • Növénykiültetési terv
 • Részletrajzok
 • (tűzrakóhelyek, kerti árnyékolók, térelválasztók stb.)
 • Metszetek

Engedélyezési terv
A kertek többségének építése nem engedélyköteles. Vannak azonban olyan esetek, amikor az országos előírásokon felül a természetvédelmi hatóság, a műemlékvédelmi hivatal vagy az önkormányzat előír a megszokottól eltérő korlátozásokat.

Szöveges munkarészek:

 • Műszaki leírás