Szempontrendszer

Építészeti tervezés fő szempontrendszere

FUNKCIÓ

Az emberek azért hozták létre évezredek óta az épületeket, hogy hajlékot nyújtsanak maguknak, valamint jószágaik részére. A társadalmi rétegek kialakulásával eltérő igényszintek alakultak ki. Jellemzően mindíg a gyökerekre támaszkodva, a funkciók tiszta szétválasztásával és összerendelésével alakították ki egyaránt a parasztházat és a barokk kastélyokat is.

Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a multifunkcionális épületek. Egy-egy épület mint egy „önálló élő szervezet" él és ad életteret, az emberek és ember által kialakított „mesterséges élet" számára.

A TERVEZÉSI PROGRAM egyértelmű jó kialításának nagy szerepe van, a jó épület megszületésében. A tervezőnek tudnia kell analizálni az igényeket és azokat minden tervezési szempontot figyelembe véve, FUNKCIONÁLIS SÉMÁBA RENDEZNI.

FORMAVILÁG

Az épületek megformálása során előképekre támaszkodunk, melyeket a természetből, tradicionális hagyományok világából, technológiai követelményekből, stílusirányzatokból merítünk mindannyian. A kérdés az, hogy mikor melyik előképre asszociálunk a tervezés során, és ennek kapcsán a megalkotásra kerülő „mű"alkotás mennyire fog illeszkedni és belesimulni a környezetébe és mennyire fogja a tulajdonosa magáénak érezni, vagy a rossz értelembe vett „művi" világ része lesz, mely sok esetben önmagával sincsen harmóniában.

Célunk, hogy úgy alkossunk egyedi alkotást, hogy az ne öncélúan csak az építész szellemiségét fejezze ki, hanem a MEGRENDELŐ ÉS A LEENDŐ ÉPÜLET - HELY SZELLEMISÉGÉT FORMÁLJA MEG elsődlegesen.

GAZDASÁGOSSÁG

Az épületek kialakítása során egyik fontos szempont a gazdaságosság. Sokan erre csak az épület létrehozása során gondolnak, de mi tágabb értelemben vizsgáljuk ezt a kérdést:

  • FUNKCIONÁLIS IGÉNYEKET KISZOLGÁLÓ TÉRALAKÍTÁS, azaz a ház akkora legyen amekkorának lennie kell, sem kisebb sem nagyobb!
  • (minden fölösleges 1m2 = min.150eFt)
  • SZERKEZETEK ÉS ANYAGOK MEGFELELŐ KIVÁLASZTÁSA - igényszint és lehetőségek optimalizálásával törekszünk a legmegfelelőbb szerkezet és anyagválasztásra
  • TERVEZETT KIVITELEZÉSI KÖLTSÉG FIGYELEMBEVÉTELE
  • Az épület funkciójának megfelelő SZOLGÁLTATÁSI SZINT BIZTOSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES, A HOSSZÚ TÁVÚ ÜZEMELTETÉSI ÉS KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGÉNEK figyelembe vétele.

(Épület teljes életciklusa alatt az üzemeltetési költség akár kétszerese is lehet az építési költségnek!)

 
ferihegy 03Ferihegy 04