CAFM + CMMS szaktanácsadás

torony2

 

Cégünk komoly szakmai tapasztalattal rendelkezik a létesítménygazdálkodási folyamatok szervezésében és az azokat támogató informatikai rendszerek kialakításában.

Amennyiben az ingatlanaikkal való gazdálkodást hatékonyabbá kívánják tenni, és az ár/érték arányt javítani szeretnék, kérem keressék fel cégünket!

 

Informatika szerepének növelése a Létesítménygazdálkodás (FM) területén

Cél: Az FM területhez tarozó adatok és munkafolyamatok központi adatbázisban való nyilvántartása és kezelése

 

 

Jellemző Környezeti Adottságok:

 • Meglévő papíralapú adattárolás
 • Hagyományos Office Management (Word, Excel, Access) eszközökkel való adatkezelés
 • Humán tudásbázis
 • Egyedi szigetszerű nyilvántartási rendszerek
 • (Pl.: ERP, HR, Épületfelügyelet ...)
 • Meglevő szigetrendszerekhez csak néhány specialista fér hozzá, látja át

Javasolt Informatikai Megoldás:

Integrált létesítménygazdálkodás informatikai rendszer, mely kapcsolatba van a többi vállalatirányítási rendszerrel és elérhető a döntéshozói szint – operatív munkacsoport – belső/külső ügyfelek részére biztonságos adat elérés megvalósításával.

 • CAD – Elektronikus tervkezelés
 • CAFM – Alfanumerikus adattárolás, adatkezelés
 • CMMS – Folyamatok dinamikus támogatása
 • HelpDesc – Hibabejelentés és kezelés
 • WEBServer – Internetes adat elérés és kezelés
 • WEBReport – Távoli eléréssel elemzések készítése
 • SCADA – Ipari folyamatirányítás (épületfelügyelet)

 

Támogatott Stratégiai Átalakítási Folyamatok:

 • Standardok kialakítása
 • Tevékenységek folyamat szabályozása, optimalizálása
 • Szervezeti átalakítások
 • Outsourcing
 • Out task

Integrált FM Informatikai Rendszer Szolgáltatásai:

Adatok tárolása -> Naprakész nyilvántartás

 • Ingatlanportfolió adatok
 • Terület adatok (Elektronikus tervtár)
 • Eszköz adatok
 • Eszköz és Területfelelős szervezetek, személyek
 • Bérlők
 • Cégek (Beszállítók/Ügyfelek)
 • Költséghelyek
 • Mérőóra adatok
 • Karbantartási pontokhoz kapcsolt költségek
 • Hibaesemények nyilvántartása

Adatok kezelése -> Folyamat Management

Portfolió menedzsment

Ingatlanok hasznosításának, kihasználtságának, műszaki állapotának, költségeinek elemzése. Az ingatlan gazdálkodásához kapcsolódó stratégiai döntéstámogató folyamatok támogatása.

Területmenedzsment

Az épületen belül annak fizikai felépítése szerint (épület/ szárny/ szint/ helyiség/ munkaterület) nyilvántartott területek menedzselése.

Terület felhasználás (szervezeti egységek/ bérlők/ személyek) kezelése, ennek kapcsán adatszolgáltatás és folyamatkezelés a következő területeken:

 • Terület felhasználás optimalizálása
 • Szolgáltatási és bérleti szerződések
 • Költözések (Elhelyezési és átalakítási tervek készítése)
 • Átalakítások
 • Felújítások

Eszközmenedzsment

Az épületben helyhez kötötten történő beépített épülettartozékok, berendezések és leltári elemekhez kapcsolódó feladatok kezelése.

 • Leltározás (vonalkódos adatkezelés)
 • Adatszolgáltatás (egyedi paraméterek kezelése)

Költözésmenedzsment

A területváltozások, eszközök, bérlők és felhasználók változásának komplex tervezése és követése.

 • Elhelyezési tervek készítése
 • Alternatívák elemzése

Karbantartás menedzsment

A rendszer valós karbantartási folyamatok kezelését oldja meg, melyhez az eszköznyilvántartás adatait használja fel alapadatként. Nagy jelentősége van a rendszernek a karbantartási feladatok központi koordinálása és ellenőrzése esetén, amennyiben az sok épülethez, eszközhöz, technológiához, emberi erőforrás -, alvállalkozó-, ügyfélkezeléshez kapcsolódik.

 • Tervezett karbantartási folyamatok
 • Eseti meghibásodások
 • Felújítások kezelése
 • HelpDesc rendszer (Automatizált hiba bejelentés fogadása és státuszjelentés)
 • Call Center munkahely
 • Automatikus hibajelzések fogadása (SCADA rendszerekkel kapcsolat)
 • Raktárkezelés
 • Munkaerő kezelés
 • Karbantartási budget kezelése

Dokumentummenedzsment

Elektronikus tervek nyilvántartásán túl az összes üzemeltetéshez szükséges dokumentáció digitális formában történő tárolása. Mindem nyilvántartási elemhez közvetlenül mennyiségi korlátozás nélkül hozzácsatolható az összes kapcsolódó dokumentáció.

 • Tervek
 • Műszaki leírások
 • Fotódokumentáció
 • Garancia levelek
 • Számlák
 • Hivatalos helyszínrajz
 • Tulajdoni lap
 • Gyártó/Szállító Weboldala
 • ...stb.

Bérlőmenedzsment

A rendszer a bérleti adatok (külső bérlők / belső szervezeti egységek) nyilvántartását támogatja .

 • Terület felhasználás
 • Bérleti díjak
 • Üzemeltetési költségek
 • További szerződéses adatok
 • Elemzések készítése

A rendszer alkalmas az adatbázisban nyilvántartott adatok alapján Weben keresztül is biztonságosan lekérdezhető egyedi kimutatások készítésére. A működés ellenőrzése, elemzése, vezetői és operatív döntések előkészítésekor az egyik legfontosabb funkciója a rendszernek.

Alfanumerikus adatokról:

 • Hagyományos „Excel stílusú" táblázatos listák
 • Formázott adatlapok diagrammokkal

Grafikus megjelenítés:

 • Területszínezések eltérő szempontrendszer alapján
 • Alaprajzi részletek megjelenítésekombinált rajzi tartalommal